Knight Frank

Virtuální dražební síň

18.05.2022 22:30:47

Dobrovolná dražba nemovitého majetku a souboru movitého majetku společnost Frigomont, a.s.

Výrobní areál s administrativním zázemím a výrobní stroje společnosti FRIGOMONT a.s.

Nová hala - Frigomont
Nová hala - Frigomont

Průběh dražby

02.12.21 15:39:55.731 - Licitátor:
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se stal účastník 41H593HQ, jehož nejvyšší podání činí/činilo 53 060 000,- Kč.
02.12.21 15:39:55.731 - Licitátor:
Podání ve výši 53 060 000,- Kč učiněné účastníkem dražby 41H593HQ POTŘETÍ!
02.12.21 15:38:55.731 - Licitátor:
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 41H593HQ, udělím mu příklep.
02.12.21 15:37:55.731 - Licitátor:
Podání ve výši 53 060 000,- Kč učiněné účastníkem dražby 41H593HQ PODRUHÉ!
02.12.21 15:36:55.731 - Licitátor:
Podání ve výši 53 060 000,- Kč učiněné účastníkem dražby 41H593HQ POPRVÉ!
02.12.21 15:34:55.731 - Účastník 41H593HQ učinil podání 53 060 000,- Kč
02.12.21 15:34:30.589 - Účastník 51H493NK učinil podání 52 960 000,- Kč
02.12.21 15:34:07.071 - Licitátor:
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 41H593HQ, udělím mu příklep.
02.12.21 15:33:07.071 - Licitátor:
Podání ve výši 52 825 000,- Kč učiněné účastníkem dražby 41H593HQ PODRUHÉ!
02.12.21 15:32:07.071 - Licitátor:
Podání ve výši 52 825 000,- Kč učiněné účastníkem dražby 41H593HQ POPRVÉ!
02.12.21 15:30:07.071 - Účastník 41H593HQ učinil podání 52 825 000,- Kč
02.12.21 15:29:43.109 - Účastník 51H493NK učinil podání 52 725 000,- Kč
02.12.21 15:28:50.888 - Licitátor:
Podání ve výši 52 590 000,- Kč učiněné účastníkem dražby 41H593HQ PODRUHÉ!
02.12.21 15:27:50.888 - Licitátor:
Podání ve výši 52 590 000,- Kč učiněné účastníkem dražby 41H593HQ POPRVÉ!
02.12.21 15:25:50.888 - Účastník 41H593HQ učinil podání 52 590 000,- Kč
02.12.21 15:25:11.135 - Účastník 51H493NK učinil podání 52 490 000,- Kč
02.12.21 15:23:11.330 - Účastník 41H593HQ učinil podání 52 355 000,- Kč
02.12.21 15:20:37.147 - Účastník 51H493NK učinil podání 52 255 000,- Kč
02.12.21 14:03:06.191 - Účastník 41H593HQ učinil podání 52 130 000,- Kč
02.12.21 14:00:00.000 - Licitátor:
Dobrý den, vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Termín dražby:
Zahájení: 02.12.21 14:00:00
Ukončení: 02.12.21 15:30:00

Označení předmětu dražby:

Výrobní areál s administrativním zázemím a výrobní stroje společnosti FRIGOMONT a.s.

Odhad ceny předmětu dražby: 74 594 000 Kč

Nejnižší podání: 52 030 000 Kč
Minimální příhoz: 100 000 Kč
Dražební jistota: 1 000 000 Kč

Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách a ve všeobecných podmínkách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!


Adresa:

Borek 40
Borek u Dačic
38001
okres: Jindřichův Hradec
kraj: Jihočeský kraj
Česká republika

Výrobně/skladovací objekt s administrativním zázemím a vnějšími zpevněnými plochami. Areál je umístěn ve východní okrajové čisti Dačic v části zvané Borek. Jedná se o vesnici, která je součástí Dačic a nachází se cca 2 km východně od Dačic.

Jedná se o provozní areál kombinující výrobní/skladovací halu a administrativní budovu se zázemím. Přístup pro nákladní dopravu je umožněn z hlavní komunikace. Další přístupy jsou z JZ strany. Areál se skládá z administrativní budovy, na kterou navazuje menší výrobní hala, ke které byla v roce 2018 přistavěna prefabrikovaná železobetonová výrobní/skladovací hala, na kterou navazuje zateplený sklad a nezateplený sklad. Součástí je rovněž menší přízemní objekt skladů.

Součástí předmětu prodeje je také soubor výrobních strojů:
• dělící linka svitků, výr. č. 15-028, r.v. 2015,
• vypěňovací zařízení, výr. č. 20192, r.v. 10/2015,
• vláknový laser, výr. č. 1269, r.v. 2015,
• ohýbačka, výr. č. vynášecího dopravníku, výr. č. 0206074, r.v. 2015,
• fréza, výr. č. 1780021494, r.v. 2015,
• dvojitá pokosová pila, výr. č. 0799136609,
• svářečka vč. odsávání, výr. č. 15100206, r.v. 2015,
• lis na desky a výplně dveří, výr. č. 35.18.6.85.120.1 a 35.18.6.85.120.2, r.v. 2015

Kompletní informace viz Dražební vyhláška a odhad znalce.

Termín prohlídky

1. Prohlídka dne: 16.11.2021 v 11:00 hod.
2. Prohlídka dne: 24.11.2021 v 11:00 hod

O Vašem zájmu o prohlídku nás prosím informujte alespoň 48h před termínem konání prohlídky.

Zástavní práva, závazky

Na Nemovitých věcech váznou následující práva a omezení, která zaniknou vydražením:
1. zástavní právo ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4 (dále jen „Česká spořitelna“) podle smlouvy ze dne 26. 11. 2015 č. CEN 6351- ZN1/1141/15/LCD ZN1/1141/15/LCD, zapsané do katastru nemovitostí s účinky k 27.11.2015 09:08:39 hod. pod zn.: V-2044/2015-332, včetně souvisejících závazků, a to závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh a závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého;

2. zákaz zcizení ve prospěch České spořitelny podle smlouvy ze dne 26. 11. 2015 č. CEN 6351- ZN1/1141/15/LCD ZN1/1141/15/LCD, zapsaný do katastru nemovitostí s účinky k 27.11.2015 09:08:39 hod. pod zn.: V-2044/2015-332;

3. zástavní právo ve prospěch České spořitelny, a.s. podle smlouvy ze dne 26. 11. 2015 č. CEN 6351- ZN2/1141/15/LCD ZN2/1141/15/LCD, zapsané do katastru nemovitostí s účinky k 27.11.2015 09:10:33 hod. pod zn.: V-2045/2015-332, včetně souvisejících závazků, a to závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh a závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého;

4. zákaz zcizení ve prospěch České spořitelny, a.s. podle smlouvy ze dne 26. 11. 2015 č. CEN 6351- ZN2/1141/15/LCD ZN2/1141/15/LCD, zapsaný do katastru nemovitostí s účinky k 27.11.2015 09:10:33 hod. pod zn.: V-2045/2015-332;

5. zástavní právo ve prospěch České spořitelny, a.s. podle smlouvy ze dne 18. 7. 2019 č. ZN1/228/19/LCD, zapsané do katastru nemovitostí s účinky k 26.07.2019 08:50:33 hod. pod zn.: V-5090/2019-303, včetně souvisejících závazků, a to závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh a závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého;

6. zákaz zcizení ve prospěch České spořitelny, a.s. podle smlouvy ze dne 18. 7. 2019 č. ZN1/228/19/LCD, zapsaný do katastru nemovitostí s účinky k 26.07.2019 08:50:33 hod. pod zn.: V-5090/2019-303;

7. zástavní právo ve prospěch České spořitelny, a.s. podle smlouvy ze dne 18. 7. 2019 č. ZN/229/19/LCD, zapsané do katastru nemovitostí s účinky k 26.07.2019 08:51:41 hod. pod zn.: V-5091/2019-303, včetně souvisejících závazků, a to závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh a závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého;

8. zákaz zcizení ve prospěch České spořitelny, a.s. podle smlouvy ze dne 18. 7. 2019 č. ZN/229/19/LCD, zapsaný do katastru nemovitostí s účinky k 18.07.2019 08:51:41 hod. pod zn.: V-5091/2019-303

9. omezení plynoucí z exekuce vedené soudním exekutorem JUDr. Alenou Blažkovou, Ph.D., exekutorský úřad Brno-měst

Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).

Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.

Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.
Detaily dražby
Datum zahájení
02.12.21 14:00 
Datum ukončení
02.12.21 15:39 
Typ dražby
Dobrovolná
Nejnižší podání
52 030 000 Kč
Konečná cena
53 060 000 Kč
Odhadní cena
74 594 000 Kč
Minimální výše příhozu
100 000 Kč
Online dražba - Ukončena
Makléř nemovitosti
Makléř
Josef Karas
Telefon
+420720053583
E-mail
josef.karas@cz.knightfrank.com
Další informace
Kraj
Jihočeský kraj
Okres
Jindřichův Hradec
Dražební jistota
1 000 000 Kč
Variabilní symbol
RČ/IČ
Bankovní účet dražebníka
43-4585180227/0100